What is nostr?
shino3 Shino3๏ผˆใ—ใฎใ•ใ‚“๏ผ‰
npub1l60โ€ฆjxe5
2023-09-19 10:32:14

shino3 wrote: "๐ŸŸ"

๐ŸŸ
Author Public key
npub1l60d6h2uvdwa9yq0r7r2suhgrnsadcst6nsx2j03xwhxhu2cjyascejxe5
Published at
2023-09-19 10:32:14
Kind type
1 - Short Text Note
Nevent
nevent1qqs92grsc89v7ead456rkhscjs9ee6kl8weu78h77r2gr5smj8vvecqzyrlfah2at334m55spu0cd2rjaqwwr4hzp02wqe2f7ye6u6l3tzgnkd93dy2
Event JSON
{ "id": "552070c1cacf67adad343b5e18940b9ceadf3bb3cf1efef0d481d21b91d8cce0", "pubkey": "fe9edd5d5c635dd2900f1f86a872e81ce1d6e20bd4e06549f133ae6bf158913b", "created_at": 1695119534, "kind": 1, "tags": [], "content": "๐ŸŸ", "sig": "674737f107d5dbdd1f94c86edbf3b59e313f37d10e44e0ac16f1ce50eac5ed0a51e3a5f857d5c92a84ff344e264957572c1149012ad59cf6c0e6cca98aed197e" }