What is Nostr?
ruza / ⚡ ruza
npub10x5…8zhx
2024-02-11 03:26:12

ruza on Nostr: Týpek pustil na Youtube stream rozhovoru "dezinformačního komika" Carlsona s ...

Týpek pustil na Youtube stream rozhovoru "dezinformačního komika" Carlsona s Putlerem a komentuje to. Kdykoli ten rozhovor pustí dostane violation. Přesunul se na Facebook stream.

Author Public Key
npub10x5qawd37s72gwynhttz2jsuamla2ek2u3w3mfld38z305pmmjesrh8zhx