What is Nostr?
ruza / ⚡ ruza
npub10x5…8zhx
2024-01-11 03:54:52

ruza on Nostr: "Soud může na návrh NUKIB rozhodnout, že člen statutárního orgánu právnické ...

"Soud může na návrh NUKIB rozhodnout, že člen statutárního orgánu právnické osoby, vedoucí odštěpného závodu, prokurista nebo podnikající fyzická osoba .. nesmí až do doby odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, nejméně však po dobu 6 měsíců, vykonávat tuto řídicí funkci."

https://www.youtube.com/clip/Ugkx9l4gz1xpc5asN34rwS8aB5u4OsJUsJtI

"Jde o nepřiměřený zásah do autonomie korporací" => "Vypořádání: Neakceptováno."
https://osveta.nukib.cz/pluginfile.php/58363/course/section/1627/vypo%C5%99%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD.pdf
Author Public Key
npub10x5qawd37s72gwynhttz2jsuamla2ek2u3w3mfld38z305pmmjesrh8zhx